Ukoliko želite da prijavite sadržaj koji je okačen na našem portalu bez vaše dozvole, molimo vas pišite email na: [email protected] i obavezno nam dostavite:

- korisničko ime profila koji je okačio sadržaj
- puna URL adresa do spornog sadržaja


Brisanje sadržaja može potrajati od 24h - 48h.